Anne Vegter, Arjen Duinker, Bastian Böttcher, Jacob Israël de Haan, Kingbotho, August van Cauwelaert, Paula Dehmel

 

De Nederlandse dichteres en schrijfster Anne Vegter werd geboren in Delfzijl op 31 december 1958. Zie ook alle tags voor Anne Vegter op dit blog.

 

Showen en trippen

Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk met vertedering naar buren
te kijken die rond middernacht hun afvalzak in een container doen.

Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk een taxi aan te houden die onwillig is
je tot buiten de stad te rijden waar loofwoud staat dat zich voortplant.

Er is zielsveel geluk nodig deze jurk dronken en klaarwakker naar een show
te brengen, blind een deur te vinden waardoor je het toneel verlaat.

Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk iets te slikken, een ballonvaart
te maken en op het mozaïek van je land neer te kijken als een slome astronaut.

Er is zielsveel geluk nodig in stralend weer voorzichtig te verongelukken.
Stemmen schreeuwen zeggen wade in plaats van jurk.

 

 

Welkom in Nederland

Iemand zei geschiedenis zoekt naar evenwicht.
De tellingen hebben ons overtuigd:
mensen en mogendheden in ongelijke mate.
Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa
vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen.
En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land,
je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer,
je school, je huis, je deken, je matras,
je nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt?
Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf.
En onze harten slaan de tijd, beng, beng,
om het logeermatras te kloppen.

 

 
Anne Vegter (Delfzijl, 31 december 1958)

 

De Nederlandse dichter en schrijver Arjen Duinker werd geboren in Delft op 31 december 1956. Zie ook alle tags voor Arjen Duinker op dit blog.

 

De lippen van de wereld volgen de trottoirs

Hoe zeg ik dit precies en goed,
Op enig moment begreep iemand
Dat licht niet in water ontstaat,
Maar dat je voor het maken van licht
Wel veel naar water moet kijken,
Hij gaf de voorkeur aan mooi water
Dat geen voorzetsels nodig heeft,
Water dat een bloem is, een hand,
Een paar schoenen, een mol,
Er waren nog meer dingen
Die hij meende te begrijpen
Maar die hadden niet zoveel
Met licht te maken.

 

 

Papegaaien en andere vogels

1
Stellenbosch,
ik heb de indruk
dat ik in een vliegtuig zit.
Of in een andere werkelijkheid.
Of in een werkelijkheid die onwerkelijk is,
of omgekeerd, hoewel ik niet weet
of er verschil is tussen werkelijkheid
en onwerkelijkheid, of tussen werkelijke onwerkelijkheid
en onwerkelijke onwerkelijkheid.

Het kan me niet schelen.
Hennie zegt me woorden
die ooit Nederlandse woorden waren.
De meeste heb ik niet eerder gehoord.
Hij reist met toeristen door Zuid-Afrika,
vertelt geschiedenis, zeer gedetailleerd.
Men noemt hem Hennie Wikipedia.

Ik heb thuis over Stellenbosch gelezen,
de namen van de bergen uit mijn hoofd geleerd.
Ik heb de klanken van de vogels nagedaan
en hun veren gekleurd.

 

 
Arjen Duinker (Delft, 31 december 1956)

 

 

De Duitse dichter schrijver Bastian Böttcher werd op 31 december 1974 in Bremen geboren. Zie ook alle tags voor Bastian Bötcher op dit blog.

 

Kaffeehaus

Wir sitzen
unter Gästen
gucken in Kästen
trinken aus Tassen
klicken den Button

incognito unter Nerds und Arbeitslosen
in verwaschenen Shirts und Poetenposen
im Kaffeehaus zwischen Anzugtyp und Webentwickler
sind wir – die anonymen Lyriker

Wir bleiben versteckt und entrückt
weil sich jedes Café beglückt
mit kleinsten spuren Schmückt
„Schon Brecht hat hier Käsekuchen verdrückt!“
„Und ganz genau an diesem Orte
futterten Genies schon Torte!“

Kein Café in Prag wo Kafka kein Kaffee soff
Wo Pasternak saß, saß vorher schon Bulgakow
Und hier trank Heinrich Heine Wein
Und da verschlang der Ringelnatz Kringel

Wir sitzen
unter Gästen
gucken in Kästen
trinken aus Tassen
klicken den Butten

kühne Beobachter, Zyniker und anonyme Lyriker
wir lungern in Gaststätten und Kaffee-Ketten
hinter Laptoptastaturen und Gazetten
und grinsen, wenn jemand verkündet
„Schon Celan hat hier Zigarren angezündet.“

Wo der Kaffee zwar schlecht, doch das Image echt echt ist
bevölkern wir Tische und Theken im Gedächtnis
an unsere Helden der Lyrik
„Die saßen und aßen hier Frühstück!“

Incognito unter Nerds und Arbeitslosen
in verwaschenen Shirts und Poetenposen
zwischen den Stühlen und dem Tischkicker
lauern wir!
Die anonymen Lyriker!

 

 
Bastian Böttcher (Bremen, 31 december 1974)

 

 

De Nederlandse schrijver, dichter, publicist, rechtsgeleerde Jacob Israël de Haan werd geboren in Smilde op 31 december 1881. Zie ook alle tags voor Jacob Israël de Haan op dit blog.

 

Gestild verlangen

Wat ik verlang? Niet meer de wilde weelde,
De woede, die naar donkre daden drijft,
Slechts dat mijn ziel, die zoveel goed verspeelde,
Na zoveel kwaad in vroomheid vreedzaam blijft.

Wat ik verlang? Ik heb zoveel gewonnen
In overmoed, dat ik verloor in smart:
Geve mij God, gezuiverd en bezonnen
Een smekende ziel en een zingend hart.

Mijn weekwerk eindigt: milde Sabbathvrede
Voert mijn onrust tot een geruste zin.
Met genoten van mijn Volk treed ik in,

Waar bij ’t stijgen van onze Sabbathbeden
Een vrome knaap juicht met huivrende stem
Als eens de Priesters van Jeruzalem
.

 

 

Grafgewelf

De stenen steunen ’t geweldig gewelf.
En het gewelf grijpt machtig elke steen.
Geen Uur. Geen Tijd. Over mijn siddrend Zelf,
Waaien de stormwinden der eeuwen heen.

 

 

In rust

Maar lees de woorden van mijn liedren niet.
Lees het onleesbare achter woorden.
Dan zult gij weten, wat mij wreed bekoorde,
Wat mij verlokte en toen verliet.

 

 
Jacob Israël de Haan (31 december 1881 – 30 juni 1924)

 

 

De Surinaamse dichter, percussionist, beeldend kunstenaar, Surinamist, toneelschrijver, regisseur, acteur en maatschappelijk werker Noeki André Mosis (Kingbotho) werd geboren in het District Marowijne op 31 december 1954. Zie ook alle tags voor Kingbotho op dit blog.

 

Mijn werk

Mijn werk is vormend
Mijn werk heeft een stem
Mijn werk bloeit soms een maal per jaar
Zoals de orchidee, agrikate

Mijn werk geeft boodschappen door aan andere geesten
maar komt uit een geest voort
Een geest die zich veel tijd geeft
Niet voor scholing door andere geesten

Die mij in de war kunnen brengen
Maar om een eigen weg te vinden
Mijn werk is een lachertje voor de kenners
Mijn werk moet het publiek plezieren

Mijn werk veroorzaakt hoofdpijn bij afgunstigen
Mijn werk is een leerboek voor eenvoudigen van geest
Mijn werk vraagt inspanning van de toeschouwers
Mijn geest heeft altijd respect voor mijn werk

 

 
Kingbotho (District Marowijne, 31 december 1954)

 

 

De Vlaamse dichter, advocaat en rechter August van Cauwelaert werd geboren in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek op 31 december 1885. Zie ook alle tags voor August van Cauwelaert op dit blog.

 

Voor mijn jongens (Fragment)
1 Januari 1916

II
O volk van mijn hart, dat zwijgt maar dat lijdt,
Daar ge machteloos staat met uw wrok en uw spijt,
Als de vijand, nabij, uit zijn gracht in ’t gelaat
U den spot om uw leed en uw zwakte slaat;
 
Dat jaar na jaar, lijk een booswicht verband,
Te hunkeren staat voor de poort van uw land,
En dulden moet dat een beestige bent
Uw huis en uw land en uw kinderen schendt;
 
Dat een schunnige schurk aan uw tafel te gast
Op het heil van zijn vorst en zijn wapenen brast;
Dat hij ’t vee komt rooven uit wei en uit stal
En den oogst van uw velden oogsten zal….
 
…. Maar eens ontbrandt met een grootscher gloed
In ’t oosten en ’t water van d’IJservloed,
De dag dat op bajonnet en op lans
Begint de laatste doodendans;
 
Eens breekt het uur dat van wal tot wal
Tot den aanval zal schettren het koortsig geschal
En huilend uw donkere stroom zich een baan
Door stortende dammen en dijken zal slaan.

 

 
August van Cauwelaert (31 december 1885 – 4 juli 1945)
Cover

 

 

De Duitse dichteres en schrijfster Paula Dehmel werd geboren op 31 december 1862 in Berlijn. Zie ook alle tags voor Paula Dehmel op dit blog.

 

Gruß an die Kinder

Ich möcht euch alle miteinander
Auf bunten Wiesen sehn,
Bei Klarinetten und Geigen
Die Füßchen im Tanze drehn.
Ich möcht euch alle miteinander
Mitnehmen im Luftschiffkahn,
Euch die schöne Erde zeigen,
Und was fleißige Menschen getan.
Ich möcht euch alle miteinander
Still führen an der Hand,
Euch heimliche Dinge sagen
Von Gott und dem Sternenland.
 

Das Lämmechen

In Wolfenbüttel wohnt ein Lamm,
Das hat ganz schwarze Haare;
Meint ihr, es brauche einen Kamm?
I Gott bewahre!
Aber mein Lämmechen
Braucht ein Kämmechen,
Braucht ein Schwämmechen,
Läßt sich nix verdrießen,
Setzt sein neues Käppechen auf,
Will mal Koppkegel schießen!

 

 
Paula Dehmel (31 december 1862 – 9 juli 1918)
Hier met haar drie kinderen 

 

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 31e december ook mijn vorige twee blogs van vandaag.