Gerard Walschap, Hans Arnfrid Astel, June Jordan, Mervyn Peake, Ann Radcliffe, John Heath-Stubbs

De Vlaamse schrijver Gerard Walschap werd geboren op 9 juli 1898 in Londerzeel. Zie ook mijn blog van 9 juli 2010 en eveneens alle tags voor Gerard Walschap op dit blog

Uit: Celibaat

“Uit het naamlooze volk, dat toen nog niet zelf zijn naam kon schrijven, werkte zich een man op tot welstand. Dat is lang geleden, niemand onzer heeft er gedenken van. Hij was groot, mager, zwijgzaam en hij kon zijn klak even goed aan zijn neus hangen als aan den kapstok. Een naam in een akt voor doop, huwelijk of dood heeft niets te beteekenen, maar in een koopakt, gepasseerd voor notaris, wordt hij belangrijk. Toen de naam van dezen man keer na keer geschreven werd op notarieele stukken, want hij kocht grond, grond en nog weer grond, bemerkte men dat het een adellijke naam was. Eens bracht de man zelfs adelbrieven mee en de notaris deed bewonderend: hm, sapperloot, man! De man stak ze weer op zak zonder boe of ba. Jaren en jaren had zijn adellijk geslacht in mest en scheeve koterijen zijn kwaad geboet en zijn bloed vernieuwd. Nu trad het uit den donkere en uit de naamloosheid der massa weer naar voren.
De boer had zeven zonen, geen dochters. Zij waren kleiner dan hij, maar breeder gebouwd, met korte nekken en hun neuzen waren dezelfde roofvogelsnavels. Twee ervan trouwden. De anderen begrepen dat het goed niet in zeven stukken mocht verdeeld worden en dat hun bloed te krachtig was voor huiselijke teelt. Zij namen de meiden en alle welstellender boerendochters, die er van droomden een d’Hertenfeldt te trouwen. Het waren cynieke gierige krachtmenschen, die uiterlijk kerk en sacrament erkenden, maar in den grond aan God noch gebod geloofden. Zachte gevoelens kenden zij niet. De meisjes die zij bedrogen, moesten volgens hen maar beter oppassen. Zij hielpen in nood als het hun van nut kon zijn, als zij het zich in het hoofd gezet hadden, als men niet betoogde dat ze het moesten omdat het zooveel als een plicht was, en als men zei dat ze niet durfden.
Tegen die durft ge niets doen, zei een van hun knechten toen de gendarmen hem kwamen halen omdat hij dien nacht gestroopt had. De oudste stond van tafel op, ging in de deur staan, zoodat de gendarmen niet binnen konden, en zei dat het een vergissing was, want de knecht had den heelen nacht met hem gewaakt bij een drachtige vaars.”

 
Gerard Walschap (9 juli 1898 – 25 oktober 1989)

 

De Duitse dichter Hans Arnfrid Astel werd geboren in München op 9 juli 1933. Zie ook mijn blog van 9 juli 2010 en eveneens alle tags voor Hans Arnfrid Astel op dit blog.

Armlose Engel.
Der wippende
Gang der Tauben.

 

Atelier Cézanne

In deinem Garten
blüht Lorbeer, spät.

Deine Augen
schlage ich auf
in deinem Garten.

Hornklee am Strauch
und der Judasbaum auch.

Arkadisch der Schädel,
die Augen Höhlen.

 

BlattläuseAls Jüngling habe ich auch meine
Verse über Jasmin geschrieben.
Aber in den Jamben damals
hatten die Blattläuse keinen Platz,
die ich jetzt heiter dulde
an dem neuen Zweig vor mir
in der Vase – und in diesem Gedicht.

 
Hans Arnfrid Astel (München, 9 juli 1933)
Karl Walther: München Viktualienmarkt Cafe Neumayr Altes Rathaus Oldtimer Dreirad, 1943

 

De Afro-Amerikaanse schrijfster, dichteres en politiek activiste June Jordan werd geboren op 9 juli 1936 in New York. Zie ook mijn blog van 9 juli 2010 en eveneens alle tags voor June Jordan op dit blog.

Jim Crow: The Sequel (Fragment)

An angry Black woman on the subject of the angry White man:

We didn’t always need affirmative action
When we broke this crazy land into farms
when we planted and harvested the crops
when we dug into the earth for water
when we carried that water into the
big house kitchens and bedrooms
when we built that big house
when we fed and clothed other people’s
children with food we cooked and
served to other people’s children, wearing
the garments that we fitted and we sewed
together, when we hacked and hauled
huge trees for lumber and fuel, when we
washed and polished the chandeliers,
when we bleached and pressed the linens
purchased by blood profits from our daily
forced laborings, when we lived under the
whip and in between the coffle and chains,
when we watched our babies sold away
from us, when we lost our men to
anybody’s highest bidder, when slavery
defined our days and our prayers and our
nighttimes of no rest–then we did not
need affirmative action.

Like two-legged livestock we cost the
bossman three hundred and fifteen dollars
or six hundred and seventy-five dollars
so he provided for our keep
like two-legged livestock
penned into the parched periphery of very
grand plantation life. We did not need
affirmative action. NO! We needed
freedom: We needed overthrow,
revolution and a holy fire to purify the air.
But for two hundred years this crazy
land the law and the bullets behind the law
continued to affirm the gospel of
God-given White supremacy.
For two hundred years the law and the
bullets behind the law, and the money and
the politics behind the bullets behind the
law affirmed the gospel of
God-given White supremacy/
God-given male-White supremacy.

 
June Jordan (9 juli 1936 – 14 juni 2002)
Affiche 

 

De Engelse schrijver, tekenaar, illustrator en dichter Mervyn Peake werd geboren op 9 juli 1911 in Lushan (Kuling) in Jiangxi, een province in centraal China. Zie ook mijn blog van 9 juli 2010 en eveneens alle tags voor Mervin Peake op dit blog.

Simple, seldom and sad

Simple, seldom and sad
We are;
Alone on the Halibut Hills
Afar,
With sweet mad Expressions
Of old
Strangely beautiful
So we’re told
By the Creatures that Move
In the sky
And Die
On the night when the Dead Trees
Prance and Cry.

Sensitive, seldom and sad –
Sensitive, seldom and sad –

Simple, seldom and sad
Are we
When we take our path
To the purple sea –
With mad, sweet Expressions
Of Yore,
Strangely beautiful,
Yea, and More
On the Night of all Nights
When the sky
Streams by
In rags, while the Dead Trees
Prance and Cry,

sensitive, seldom and sad –
sensitive, seldom and sad.

 
Mervyn Peake (9 juli 1911 – 17 november 1968)
Hier met zijn zoontjes Sebastian en Fabian

 

De Engelse dichteres en schrijfster Ann Radcliffe werd geboren op 9 juli 1764 in Londen. Zie ook alle tags voor Ann Radcliffe op dit blog.

 When first the vernal morn of life

When first the vernal morn of life,
Beam’d on my infant eye,
Fond I survey’d the smiling scene,
Nor saw the tempest nigh,

Hope’s bright illusions touch’d my soul,
My yound ideas led;
And Fancy’s vivid tints combine’d,
And fairy prospects spread.

My guileless heart expanded wide,
With filial fondness fraught;
Paternal love that heart supplied
With all its fondness sought.

But O! the cruel, quick reverse!
Fate all I lov’d involv’d;
Pale Grief Hope’s trembling rays dispers’d,
And Fancy’s dreams dissolv’d.’

 
Ann Radcliffe (9 juli 1764 – 7 februari 1823)

 

De Engelse dichter John Heath-Stubbs werd geboren op 9 juli 1918 in Londen. Zie ook alle tags voor John Heath-Stubbs op dit blog.

The Mulberry Tree

Good neighbour Michael Drayton, and you, Old Ben
Stepped up from London to our Warwickshire
The air is balmy, so we’ll drink tonight
under my mulberry tree, and hear the chimes.‘

But English April’s treacherous. Good ale and wine,
However generous they boast themselves,
Lower the temperature. The lurking microbe
ls everywhere, and waiting for its chance.

Death’s always bitter – and pneumonia,
Though not the worst, isn‘t a cosy end.
But this, at least, was after a good party
Drinking with friends. And who wouldn‘t like to have been
A caterpillar among those mulberry leaves,
To catch some of the talk that drifted upwards,
And pass it on when one had turned a moth.

 
John Heath-Stubbs (9 juli 1918 – 26 december 2006)
Portret door Patrick Swift, ca.1960.

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 9e juli ook mijn blog van 9 juli 2014 en ook mijn blog van 9 juli 2011 deel 2 en eveneens deel 3.