P. N. van Eyck, Khalid Boudou, Charles Cros, Günter Wallraff, Michael Schindhelm

De Nederlandse dichter criticus, essayist en letterkundige Pieter Nicolaas van Eyck werd geboren op 1 oktober 1887 in Breukelen. Zie ook mijn blog van 1 oktober 2010 en eveneens alle tags voor P. N. van Eyck op dit blog.

 

Mysterie

Soms luister ik lang naar het zwijgen
Van die donkre viool, mijn hart,
En scheemring na schemering zijgen
Door een stilte die sluimert en mart.

Doch eindlijk begint het te trillen,
Of een zucht langs de snaren streelt,
Of een enkel met liedren te stillen
Verlangen er droomt vóór het speelt.

En een mijmring van tonen zingt éven
Uit de stilte, als de huivrende geest
Eener geur die schaduws deed beven…
Maar mijn ziel is vervúld geweest.

En hetgeen in haar duister blijft hangen,
Een levende smart schoon ze zwijgt,
Is de snik van een eindloos verlangen
Uit een droefheid die woordenloos hijgt.

 

Verzegelde fontein

Groen-omlommerd, wit-betegeld,
Springfontein, nog immer zwijgt gij?
Stil-bekommerd, dicht-verzegeld,
Ziel in ’t donker, woordeloos, híjgt gij?

Zie de purperen bloemtros bengelen
In ’t geblaarte. Hóor de lente,
Zoet als ’t lief in Kedars tente,
Loof- en vogelstemmen mengelen.

Moet uw hof nog langer wachten?
Breek het zegel voor de noen:
Stort de pijn der donkere nachten
In de drift van ’t lustseizoen.

P. N. van Eyck (1 oktober 1887 – 10 april 1954)

Doorgaan met het lezen van “P. N. van Eyck, Khalid Boudou, Charles Cros, Günter Wallraff, Michael Schindhelm”

John Hegley, Tim O’Brien, Louis Untermeyer, Inge Merkel, Sergej Aksakov

De Engelse dichter John Hegley werd geboren op 1 oktober 1953 in Londen. Zie ook mijn blog van 1 oktober 2008 en ook mijn blog van 1 oktober 2009 en ook mijn blog van 1 oktober 2010

 

A Somewhat Absent Minded Attempt to Be Politically Correct

Someone I don’t know that well

tells me they have a little boy.

“Oh yes,” I enquire, “and how old is he or she?”

 

Bonfire Night

the doors open

everyone comes out

everyone is ready

for fireworks

all except the dog

Eddie

he is shut up in the sheddie

even out of doors we have indoor fireworks

Dad says it is better to be safe than dead

the air is full of the smell of next doors fireworks

Mum says they are very good this year

this year Christopher is allowed

to help his dad to light the fireworks

he is very excited

he is very proud

he is twenty-eight

 

John Hegley (Londen, 1 oktober 1953)

Doorgaan met het lezen van “John Hegley, Tim O’Brien, Louis Untermeyer, Inge Merkel, Sergej Aksakov”